Misyonumuz

Türkiye’nin çalışma hayatını yasal mevzuata ve Avrupa standartlarına göre en üst düzeye getirmek için; güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş yerlerinde her türlü kaza ve yaralanmaları ve de meslek hastalıklarının oluşmasını önlemek, çalışanlar ile işverenlerin sosyal güvenliklerini, çalışma mevzuatında yer alan hak ve yükümlülüklerini öğretmek, ulusal ekonomiye, kalkınmaya ve sağlıklı yaşamaya destek vermektir.

Vizyonumuz

Ülkemizde ve dünyada yayılan iş sağlığı ve güvenliği kültürünün bir temsilcisi olarak, ülkemizin sahip olduğu potansiyeli olumlu şekilde harekete geçirerek, bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel, işveren ve çalışanların ihtiyacına uygun kaliteli hizmetler ile çalışma hayatının tamamında sağlığı ve güvenliği birinci öncelik olarak tesis etmektir.