OSGB firmaları ile çalışmanın avantajları nelerdir?

Firmalar İSG Çalışmalarını, bünyelerinde istihdam edecekleri İSG profesyonelleriyle de yürütebilirler. Ancak; ülkemizde personel istihdamı oldukça maliyetlidir. Maliyetin düşürülmesi amacıyla bu kişilere asıl görevlerinin dışında görevler verilmesi, işin yürütümü esnasında isg kontrollerinin ehilsiz kişilerce yapılmasına veya hiç yapılmamasına neden olur. İş güvenliği uzmanlarına, asıl görevinin dışında başka görevler de verilmesi ilgili mevzuat için aykırılık teşkil eder ve çalışmaların bu yöntemle yürütülmesini etkisiz/verimsiz kılar. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden alınacak işyeri hekimi hizmeti, iş güvenliği uzmanı hizmeti ve diğer sağlık personeli hizmeti için firmalar sadece 'hizmet bedeli' ücreti ödeyecekler ve bunu da 'gider' olarak gösterebileceklerdir. Hizmeti sunan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli için ayrıca ulaşım-yemek, sgk primi, gelir vergisi, kıdem tazminatı.... vb masraflardan kurtulmuş olacaklardır.

Firmalar İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini OSGB'lerden almayı tercih ettiklerinde ekonomik karlılığın yanı sıra; iş sağlığı ve güvenliği konusunda profesyonel uzman ve işyeri hekimlerinden çok daha kaliteli bir hizmetin alınmasıyla, İSG çalışmalarındaki cezai sorumluluktan da kaçınmış olacaklardır.